[Học PHP 7] Cài đặt môi trường

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn một loại ngôn ngữ ko có gì xa lạ PHP. PHP là loại ngôn ngữ chuyên để viết các website, một số sản phẩm được viết trên nền tảng của nó như, wordpress, drupal…

Vậy mình cũng muốn viết một bài viết hướng dẫn học php cơ bản để chia sẻ cách mình học cho tất cả mọi người. Mình chọn PHP phiên bản 7.x để hướng dẫn, vì đây là phiên bản mới nhất hiện tại.

Bước đầu tiên của việc học PHP cũng giống như những ngôn ngữ khác. Chúng ta cần có một môi trường để biên dịch được code. Có rất nhiều tools có sẵn cài đặt môi trường, mình có thể kể đến như xampp wampp … tuy nhiên mình muốn hướng dẫn một bộ công cụ khác hịn hơn.

-Tải và cài đặt Virtualbox

-Tải và cài đặt Vagrant

-Tải và cài đặt Git

=> Mình nghĩ quy trình cài đặt ba tools này, mình không cần phải hướng dẫn nhiều, bởi chỉ cần nhấn next là xong. Vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt homestead.

Nói sơ về homestead là gì, homestead là máy ảo tích hợp nhiều phần mền công cụ dành cho lập trình web.

 • Ubuntu 16.04

 • Git

 • PHP 7.1

 • Nginx

 • MySQL

 • MariaDB

 • Sqlite3

 • Postgres

 • Composer

 • Node (With Yarn, PM2, Bower, Grunt, and Gulp)

 • Redis

 • Memcached

 • Beanstalkd

Bước 1: Click chuột trái mở lên màn hình Git Bash hoặc cmd hoặc windows Powershell

Bước 2: Trên man hình git cmd gõ lệnh

vagrant box add laravel/homestead

Chọn 1.

Bước 3: Gõ lệnh :

cd ~
git clone https://github.com/laravel/homestead.git Homestead

Bước 4: Mở C:UserstênpcHomestead bạn sẽ thấy file init.bat. Chạy nó bằng cách nhấp dúp chuột vào file trên.

Sau đó bạn ra khỏi thư mục Homestead sẽ thấy có một thư mục mới xuất hiện.

Bước 5: Vào thư mục .homestead đó và mở file homestead.yaml ra.

Tạo folder Code nằm cùng với thư mục .homestead.

Vậy code chạy php sẽ được lưu trữ ở thư mục này.

Còn Sites thì ta sẽ nói ở các bước sau.

Bước 6: Sau khi tạo folder code xong bạn gõ lệnh.

ssh-keygen

Những lúc nó dừng lại để đưa ra câu lựa chọn cho bạn bạn cứ Enter nhé. Tầm 4 cái enter là xong.

Bước cuối cùng: Mở file homestead.yaml thêm dòng:

- map: sitename.app

to: /home/vagrant/Code/testphp

Sau đó mở file host của máy bạn ra trong đường dẫn:

C:WindowsSystem32driversetc

thêm

192.168.10.10 sitename.app

để chạy máy chủ ảo ta làm như sau:

chạy vagrant up

rồi chạy vagrant provision

Sau khi chạy xong, ở đây chính thức kết thúc việc cài đặt môi trường. Chúng ta có thể test thử bằng cách.

mở thư mục Code đã tạo tạo thư mục testphp như link sites đã cài đặt ở homestead.yaml

tạo file index.php trong thư mục testphp

abc

for($i = 0; $i < 10 ; $i++){

echo “Hello World
”;

}

?>

Demo :

Previous: Closure trong Swift — Không phải chỉ if, for, while mới được mở block

Next: Last Project 2016 — Piggy Boom Bot — JavaFX