[Học PHP 7] Cách sử dụng các công cụ cần thiết

Tiếp tục với chuỗi bài viết về hướng dẫn học php của nhóm VTEAM. Hôm nay mình xin viết một bài viết, chia sẻ các công cụ mình hay dùng để code PHP.

Ở bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường để có thể biên dịch được PHP. Tuy nhiên, mình biết bộ công cụ mình giới thiệu sẽ gây khó khăn cho một số bạn mới bắt đầu code PHP và những bạn hay dùng tools có sẵn như Xampp hay Wampp. Bởi vì nó tích hợp Phpmyadmin dễ dàng quản lý database hơn là homestead.

Vậy có cách nào khác để quản lý dữ liệu.

  1. Tools cần thiết để code:

Mình hay dùng PHPSTORM :v vì nó xịn nhất.

Link

Ngoài ra mình còn cài sublime text.

Link

  • Thêm Database như thế nào trong Homestead

  • Có nhiều cách để thêm database trong homestead. Nhưng mình sẽ chỉ các bạn hai cách thông dụng mình hay làm nhất. Cách 1 dùng CMD.

Chạy máy ảo : Vagrant up

Mở thư mục theo đường dẫn : C:Users.homestead

Mở file homestead.yaml và tìm đến dòng

databases:

  • homestead

Bạn có thể thêm một database mới vào bằng cách :

thêm tên của data đó phía dưới homestead, ví dụ

rồi ở cửa sổ chạy máy ảo chạy lệnh :

vagrant provision

Bạn có database tên là chat box khi lệnh đó chạy xong.

Cách thư hai, dùng câu lệnh Mysql:

Để đăng nhập vào máy ảo homestead ta chạy lệnh

vagrant ssh

mysql — user=username — password=yourpassword

Vậy Username ở đây mặc định là homestead password là secret

Bạn đã vào dc quản lý mysql. H có thể thử vài câu lệnh tao bảng select bảng.

Link

  • Quản lý Database như thế nào trong Homestead

Về việc quản lý database mà phải dùng cmd thì hơi khó khăn nên mình khuyên dùng, phpstorm hoặc netbean có tools kết nối với database để quản lý.

For tools phpStorm.

Bắt đầu cửa sổ cấu hình. CHú ý ở đây một tý nhá.

chú ý điền thông số cho đúng.

cổng kết nối là 33060

database đã tạo ở bước một

tk homestead/secret

Bạn có thêm bấm testConnection để thử

Kết nối thành công thì nó sẽ hiện như thế này.

Sử dụng NetBean.

Bạn điền thông số tương tự như phpstorm nhé.

Bạn sẽ được giao diện quản lý như thế này.

Previous: Last Project 2016 — Piggy Boom Bot — JavaFX