Project Java web Quizlet G3

Hình ảnh demo của Sản phẩm.

admin

home

Trang AdminCP:

 • Thêm sửa xóa thành viên
 • Phân quyền thành viên
 • Thêm sửa xóa bài học
 • Phân quyền bài học có ba chế độ public, cho users và private
 • Thêm bài học vào thư mục
 • Thêm sửa xóa thư mục có ba chế độ public, cho users và private

Trang chủ:

 • Đổi giao diện cho trang
 • Tạo thư mục, phân quyền thư mục
 • Xóa thư mục
 • Thêm, sửa, xóa, phần quyền bài học.
 • Thêm bài học vào thư mục
 • Bài học có kiểm tra và học bài đó.
 • Học bài học đó
 • Test bài học đó
 • Mã hóa password dạng hash($salt) -> Sha256-> chuỗi 64 ký tự
 • Chuỗi CSRF Token chống tấn công CSRF
 • Dùng angular js để cho việc tạo bài học.
 • Hỗ trợ tốt trên nhiều ngôn ngữ

Code hơi thối tý mong mọi người cảm thông. Cái này làm qua môn thôi :))) hồi mới học java web dc vài tuần. Code không xịn lắm đâu.

Một số hình ảnh khác:

1 2 3

Cài đặt

Link tải: https://github.com/hoihoi4411/projectweb

Cài đặt:

 1. Execute database file
 2. mở netbean và quất
 3. Chú ý xem tài khoản kết nối với sql server trong class DB Connect
 4. Tài khoản admin là admin / 123456

Previous: Ứng dụng Pomodoro

Next: [Android Tutorial] Bài 3: Giới thiệu về Button và cách xử lí sự kiện trên Button