Project C Sharp sử dụng Windows Form

Hình ảnh demo của Sản phẩm.

img

Tính năng chính của sản phẩm:

  • Thêm Staff
  • Thêm Department
  • Thêm Request
  • Xem Report
  • Giao diện khác nhau
  • Tùy chỉnh co giãn màn hình
  • Hiệu ứng Hover
  • Fade-in fade-out

Những hình ảnh khác:

img img img

Đây là sản phẩm để nộp project cho môn C#.

Link tải https://github.com/hoihoi4411/ProjectC-

Previous: Tôi đã đến với Android như thế nào

Next: Cài đặt và thiết lập môi trường làm việc cơ bản cho Frontend Web Developer